Kotva
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvkové organizace
telefon: +420 416 735 073
e-mail: info@zssaldova.cz

SLOVO ŘEDITELE

V naší škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, lehkým mentálním postižením i v kombinaci s postižením zdravotním. Je poskytována logopedická péče. Díky menším počtům žáků ve třídách, mají učitelé možnost s dětmi individuálně pracovat. V naší budově v ulici Šaldova sídlí ředitelství škol.
WEB ŠKOLY
×
telefon: +420 416 735 073
e-mail: info@zssaldova.cz

SLOVO ŘEDITELE

Základní škola praktická v Úštěku je zařízením pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami malotřídního charakteru. Škola je rozdělena do dvou tříd, přičemž první z nich obsahuje ročníky prvního stupně a druhá pak ročníky stupně druhého. Všichni žáci mají možnost navštěvovat školní družinu, respektive školní klub. Žáci jsou vzděláváni dle ŠVP Základní školy praktické – „Klíč“ a ŠVP Klíč pro ZV.
WEB ŠKOLY
×
telefon: +420 416 531 760
e-mail: info@zssaldova.cz

SLOVO ŘEDITELE

Již od roku 1996 poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit všeobecné vzdělání a získat základní pracovní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Kapacita praktické školy je maximálně 30 žáků v 1. a 2. ročníku. Budova má bezbariérový přístup a nachází se v ul. Šaldova 6 (ředitelství), v Litoměřicích.
WEB ŠKOLY
×
telefon: +420 416 734 011
e-mail: spc.klient@tiscali.cz

SLOVO ŘEDITELE

Speciálně pedagogické centrum poskytuje péči dětem, žákům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami i jejich rodinám v souladu s aktuální školskou legislativou. Diagnostická, terapeutická, metodická a poradenská činnost je zaměřena na klienty s narušenou komunikační schopností, mentálním postižením, sluchovým postižením, zrakovým postižením, tělesným postižením, kombinovaným postižením. SPC je krajským koordinačním pracovištěm pro poskytování metodického vedení logopedické péče v Ústeckém kraji.
WEB ŠKOLY
×
telefon: +420 416 734 011
e-mail: info@zssaldova.cz

SLOVO ŘEDITELE

V naší škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, lehkým mentálním postižením i v kombinaci s postižením zdravotním. Je poskytována logopedická péče. Díky menším počtům žáků ve třídách, mají učitelé možnost s dětmi individuálně pracovat. Ředitelství školy sídlí v Litoměřicích, Šaldova 6.
WEB ŠKOLY
×
ZŠ Praktická, Litoměřice
Šaldova 6, Litoměřice 412 01
V naší škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, lehkým mentálním postižením i v kombinaci s postižením zdravotním.
Číst více
Jít na web
ZŠ Praktická Úštěk
1. máje 59, Úštěk 411 45
Základní škola praktická v Úštěku je zařízením pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami malotřídního charakteru...
Číst více
Jít na web
Praktická škola dvouletá LTM
Šaldova 6, Litoměřice 412 01
Již od roku 1996 poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně
s lehkým mentálním postižením...
Číst více
Jít na web
ZŠ Speciální - Litoměřice
Dalimilova 2, Litoměřice 412 01
Naše škola poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem.
Číst více
Jít na web
SPC Litoměřice
Dalimilova 2, Litoměřice 412 01
Speciálně pedagogické centrum
poskytuje péči dětem, žákům
a studentům se specifickými
vzdělávacími potřebami i jejich...
Číst více
Jít na web
ZŠ praktická Lovosice
Mírová 225, Lovosice 410 02
V naší škole se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, lehkým mentálním postižením i v kombinaci s postižením zdravotním.
Číst více
Jít na web